جستجو

برای مشاهده بسته آموزشی مدرس حرفه ای اینجا کلیک کنید

اولین سامانه تخصصی مدرسین آموزش های شغلی - سازمانی

چرا سرای مدرس؟

بهترین روش ارتباطی بین
سازمان ها، مراکز آموزشی و اساتید
بانک اطلاعاتی از مدرسین
آموزش های شغلی-سازمانی
راهکار سازمان ها و مراکز آموزشی
برای انتخاب مدرسین
معرفی توانمندی های
مدرسین سازمانی

اساتید/ مدرسین گرامی

 • قصد دارید به بهترین روش، به سازمانها، مراکز آموزشی وصنایع معرفی شده و تدریس کنید؟
 • قصد دارید از دانش،مهارت و تجربه کاری خود در تدریس استفاده کنید؟
 • مدرس حرفه ای هستید و می خواهید درآمدتان را با تدریس بیشتر افزایش دهید؟
 • قصد دارید خود را در فضای امن برای سازمان ها و صنایع معرفی کنید؟
 • مهارتی خاص در شغل خود دارید و قصد دارید در این زمینه تدریس کنید؟
 • در سرای مدرس به صورت رایگان ثبت نام کرده و تدریس کنید.

اکنون رایگان ثبت نام کنید.

انتخاب بهترین اساتید برای سازمان ها
برگزاری دوره آموزشی برای سازمان ها

سازمان ها / مراکز آموزشی

 • آیا برای توانمند سازی پرسنل خود به مدرس حرفه ای نیاز دارید؟
 • آیا در جستجوی روشی ساده، سریع و بدون واسطه برای انتخاب مدرس می گردید؟
 • آیا برای برگزاری آموزش های خاص شغلی به مدرسین خاص نیاز دارید؟
 • آیا تمایل دارید با دسترسی به رزومه های متعدد، مدرس مورد نظر خود را انتخاب نمایید؟
 • آیا در جستجوی مدرس حرفه ای در شهر مورد نظر خود هستید؟
 • در سرای مدرس به صورت رایگان ثبت نام کرده و به صورت حرفه ای جست و جو نمایید

اکنون رایگان ثبت نام کنید یا آنی درخواست دوره دهید.

چشم انداز ما در سرای مدرس:

. سامانه ای جامع و موثر در حوزه آموزش های سازمانی و دربر دارنده بانک اطلاعاتی غنی از مدرسین آموزش های شغلی – سازمانی در تجارب و تخصص های متنوع در سراسر کشور و مجموعه ای از سازمان ها و موسسات آموزشی ملی و فراملی که درصدد تعامل و بهره گیری از خدمات مدرسین می باشند.

ارزش ها در سرای مدرس:

. ارائه آموزش و مشاوره های کیفی به مدرسین و سازمان ها در حوزه تدریس و آموزش های سازمانی
. پاسخگویی موثر و متعهدانه به نیاز های ذینفعان و مشتریان
. امانت داری از اطلاعات مدرسین، سازمان ها و مراکز آموزشی

مدرسین جدید

سازمان های جدید