جستجو

post

آموزش الكترونيكی

آموزش الكترونيكی

آموزش الكترونيكی / یادگیری الکترونیکی (e-learning)

آموزش هاي الكترونيكي فصل مشترك فناوري اطلاعات و آموزش بوده وبه مجموعه‌ وسيعي از نرم‌افزارهاي کاربردي و شيوه‌هاي آموزش مبتني بر فناوري اطلاعات (اعم از رايانه، ديسک فشرده، شبکه، اينترنت و اينترانت و دانشگاه مجازي) گفته مي‌شود که امکان آموزش و يادگيري را براي هر فرد در هر زمينه‌، در هر زمان و مکان به صورت مادام‌العمر فراهم مي‌سازد.

جايگاه کامپيوتر در آموزش هاي الکترونيکي بسيار حائز اهميت است . با پيکربندي مناسب کامپيوتر ( سخت افزار، نرم افزار و شبکه )، امکان استفاده از آموزش هاي الکترونيکي براي علاقه مندان فراهم مي گردد. دراين نوع آموزش، ارائه درس و يادگيري آن در بستر فناوري اطلاعات انجام مي پذيرد.
فناوري هايي مانند اينترنت،سيستم هاي ياددهي هوشمند و سيستم هاي آموزش مبتني بر رايانه، تاثير مستقيمي دراين نوع آموزش ها دارد.

مزاياي برگزاري دوره هاي آموزش هاي الكترونيكي بشرح زير مي باشد:

 • مطالب آموزشي با سرعت و اطمينان بيشتري توزيع مي گردد.
 • قابليت استفاده مجدد از محتواهاي آموزشي
 • امكان برقراري تعامل بين آموزش دهنده و آموزش گيرنده در هر زمان و مكان
 • ذخيره و نگهداري كليه منابع آموزشي
 • جلوگيري از سفروجابجايي هاي غير لازم
 • تعداد فراگيران بيشتر
 • كاهش هزينه هاي آموزشي
 • تمركز بيشتر بر روي محتواي آموزشي و جلوگيري از حاشيه روي

سيستم مديريت يادگيری(LMS)

اين  سيستم يك بسته نرم افزاري است كه وظيفه مديريت آموزش و يادگيري را بعهده دارد و از اشكال مختلف آموزش هاي همزمان يا غير همزمان به كمك مدرس يا بدون كمك مدرس واز طريق رايانه انجام مي گيرد.

عمده وظايف اين سيستم بشرح زير مي باشد:

 • ثبت نام و درج اطلاعات فراگيران در سيستم
 • مديريت دروس آموزشي
 • پيگيري پيشرفت فراگيران
 • گزارش هاي موردنياز

پشتيباني اين سيستم توسط اداره آموزش سازمان ويا موسسه هاي آموزشي مورد تاييد سازمان انجام مي گيرد.

دوره هاي آموزشي الكترونيكی معمولا به 3 روش برگزار مي گردد:

1- آموزش الكترونيكي  ON LINE همزمان
2- آموزش الكترونيكي  ON LINE غيرهمزمان

1- آموزش الكترونيكی ONLINE همزمان

در این روش، آموزش از طریق اینترنت و در بستر سيستم با بهره گيري از کلیه امکانات آن انجام می شود. اركان اصلي دراين روش بشرح زير مي باشد:

 • سيستم(سيستم مديريت يادگيري(LMS) ونرم افزارهاي مرتبط
 • اينترنت با پهناي باند مناسب
 • موسسه پشتيبان سيستم و دوره آموزشی
 • اداره آموزش
 • مدرس
 • فراگير
 • محتواي آموزشي

دراين روش، محتواي آموزشي بر روي سيستم بارگذاري شده و در زمان هاي معين شده مطابق با طرح آموزش(جدول زمانبندي دوره)، فراگيران به سيستم متصل شده و در كلاس مجازي ثبت نام شده، شركت مي نمايند. تاكيد اصلي دراين روش بر برگزاري زنده كلاس آموزشي در فضاي مجازي و سيستم  مي باشد.

 • ارتباط بين فراگير و مدرس توسط سيستم، بصورت همزمان (ON LINE) ودرقالب كلاس آموزشي مي باشد .
 • امكان ارتباط(پرسش و پاسخ) بين مدرس و فراگير بصورت گفتاري و نوشتاري از طريق سيستم مذكور امكان پذير مي باشد.
 • نماينده اداره و موسسه آموزشي بطور دائم جهت رفع مشكلات احتمالي و پاسخگويي به فراگيران تا پايان كلاس آموزشي در سيستم حضور دارند.
 • آزمون بصورت الكترونيكي يا حضوري می باشد.

موارد كاربرد اين روش

 • برگزاري دوره هاي آموزشي با تاكيد بر فايل آموزشي مدرس از قبيل جزوه،پاورپوينت،تمرين كلاسي و…
 • تعداد فراگيران محدود وبر اساس پهناي باند اينترنتي
 • برگزاري دوره هاي آموزشي در سطح سازمان و شعبات استانی به جهت جلوگيري از ماموريت هاي غير ضروري و ارتباط مستقيم بين فراگيران و مدرس بصورت همزمان
 • استفاده مناسب از مدرسين داخلي جهت انتقال دانش وتجارب كاري
 • برگزاري سمينار و وب كنفرانس هاي آموزشي با حضور پرسنل مرتبط
 • بهره گيري از مدرسين خارج از سازماني كه دسترسي به آنها بصورت حضوري امكان پذير نمي باشد.

2- آموزش الكترونيكي ONLINE غيرهمزمان

در این روش، آموزش از طریق اینترنت و در بستر سيستم با بهره گيري از کلیه امکانات آن انجام می شود. اركان اصلي دراين روش بشرح زير مي باشد:

 • سيستم(سيستم مديريت يادگيري(LMS) ونرم افزارهاي مرتبط
 • اينترنت با پهناي باند مناسب
 • موسسه پشتيبان سيستم و دوره آموزشي
 • اداره آموزش
 • مدرس(درصورت نياز)
 • فراگير
 • محتواي آموزشي

دراين روش،محتواي آموزشي بر روي سيستم بارگذاري شده و در زمان هاي معين شده مطابق با طرح آموزش(جدول زمانبندي دوره)، فراگير با مراجعه به سيستم مديريت يادگيري(LMS)، به كلاس آموزشي تعريف شده دسترسي خواهد يافت و براساس برنامه ريزي انجام شده ،اين دسترسي بصورت كامل و يا درس به درس خواهد بود.تاكيد اصلي دراين روش بر محتواي آموزشي مي باشد.

 • فراگير دروس(محتواي) آموزشي را مرحله به مرحله مطالعه مي نمايد.
 • امكان ارتباط بين فراگير و مدرس(درصورت پيش بيني) بصورت غير همزمان ويا خارج از سيستم مذكور بصورت حل مساله خواهد بود.
 • نماينده اداره و موسسه آموزشي،پاسخگوي مشكلات فراگيران در اين روش آموزشي خواهندبود.
 • آزمون بصورت الكترونيكي يا حضوري مي باشد.
 • محتواي آموزشي دراين روش با بهره گيري از اساتيد مجرب ،بصورت الكترونيكي و به شكل درسنامه هاي مشخص درقالب استانداردهاي معتبر مثل SCORM و … تهيه و توليد مي گردد.

موارد كاربرد اين روش:

 • برگزاري دوره هاي آموزشي باتاكيد بر محتواي آموزشي توليد وبارگذاري شده بر روي LMS مي باشد.
 • تعداد فراگيران مشخص ونامحدود بر اساس پهناي باند اينترنتي
 • بهره گيري از يك محتواي آموزشي مشترك عمومي يا تخصصي با تعداد بالاي فراگيران
 • بهره گيري از مدرسين(در صورت لزوم)جهت رفع اشكال فراگيران

مقالات مفید دیگر : استانداردهای آموزشی مهم در آموزش های سازمانی و آموزش در محل کار

3- آموزش الكترونيكي    OFF LINE

در این روش احتیاجی به اینترنت نبوده و محتواي آموزشی در قالب فايل PDF ،Flash،یاجزوه الکترونیکی و یا از طريق اتوماسيون اداري ، CDوDVD  در اختیار فراگيران قرار می گیرد .از ويژگي هاي آموزش الكترونيكي offline ، آموزش خودكار يا خودآموز بدون ارتباط مستمر با مدرس مي باشد. تاكيد اصلي دراين روش بر خودخوان بودن محتواي آموزشي مي باشد.لذا برای مطالعه نیاز به رایانه می باشد.

 • دراين روش ،دوره هاي آموزشي بيشتر جنبه خودآموزي دارد
 • نماينده اداره آموزش،پاسخگوي مشكلات فراگيران در اين روش آموزشي خواهدبود.
 • محتواي آموزشي توسط اداره آموزش در اختيار فراگيران قرار مي گيرد.
 • آزمون بصورت الكترونيكي يا حضوري بوده مي باشد.
 • درصورت نياز و بنابر هماهنگي، امكان معرفي مدرس در خصوص رفع اشكال فراگيران امكان پذير مي باشد.

اركان اصلي برگزاري دوره هاي آموزشي با اين روش بشرح زير مي باشد:

 • اداره آموزش
 • فراگير
 • محتواي آموزشي

موارد كاربرد اين روش

 • برگزاري دوره هاي آموزشي باتاكيد بر خودآموزي و خودخواني فراگيران
 • تعداد فراگيران نامحدود
 • برگزاري دوره هاي آموزشي در سطح سازمان و شعبات استانی
 • بهره گيري مناسب از تجارب و مهارت كاركنان در قالب جزوات خودخوان

باید توجه داشت که 3 روش یاد شده و در مجموع هر روش آموزش الکترونیکی ، نیاز به رایانه جهت انجام امور آموزشی می باشد .

بدون نظر

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.