جستجو

post

رویکرد آموزشی تعلیمی در برابر رویکرد آموزشی مشارکتی

رویکرد آموزشی تعلیمی در برابر رویکرد آموزشی مشارکتی

رویکرد آموزشی تعلیمی در برابر رویکرد آموزشی مشارکتی

الف- رویکرد آموزشی تعلیمی (ازبالا به پایین):

به اين رويكرد از بالا به پائين، رويكرد ذخيره اي و رويكرد محتوي محور هم مي گويند. در اين رويكرد مربي سعي مي كند فاصله آنچه يادگيرندگان مي دانند و آنچه بايد بدانند را كم كند با اين پيش فرض كه يادگيرندگان نقص يا كمبود اطلاعات دارند.

مزایا:

 1. آسان و سريع است
 2. تربيت مربي مسلط بر این رويكرد مشکل نیست.
 3. امكانات كمتري مي خواهد
 4. در مدت کوتاهی می توان اطلاعات زیادی را منتقل کرد.
 5. تعداد نفرات بیشتری را می توان در جلسه تحت پوشش قرار داد.

معایب:

 1. در اين رويكرد فرض براين است كه يادگيرندگان نقص يا كمبود اطلاعات دارند در صورتي كه ممكن است چنين نباشد.
 2.  اين رويكرد همواره به تغيير رفتار نمي انجامد.
 3.  اين رويكرد بيشتر براي انتقال آگاهي و دانستني ها مناسب است كه اينها هم براي عملي شدن يك رفتار كافي نيستند.

یادگیری مشارکتی

ب- رویکرد آموزشی مشارکتی:

در اين رويكرد جايگاه محوري از آن يادگيرنده است. مشكل يادگيرنده نه نقص اطلاعات بلكه كمبود توانائي حل مسئله است. در اين رويكرد نقش مدرس به عنوان يك تسهيل كننده است و او نيز خود همه چيز را نمي داند و فقط راهنماست. مدرس، به دانش و تجارب گذشته يادگيرندگان نياز دارد و آموزش را برآنها استوار مي كند. در اين رويكرد از روشهاي مختلف آموزشي استفاده مي شود لذا ميزان يادگيري افزايش مي يابد و مدرس، جايگاهي برابر با يادگيرند گان دارد.

مزایا:

 1. افزايش ميزان يادگيري در اين روش به دليل استفاده از روشهاي مختلف آموزشي خصوصا روشهای یاددهی فعال
 2. برجا گذاشتن اثر تجمعي به دليل بالاتر بردن توانائي حل مسئله يادگيرندگان
 3. اين رويكرد از محدوده كلاس فراتر رفته و به زندگي مردم نزديكتر مي شود.
 4. در این رویکرد آموزش با تجارب قبلی ارتباط داده می شود.
 5. در این رویکرد اطلاعات میان اعضاء کلاس تبادل می شود.
 6. در این رویکرد برای انتخاب محتوای آموزشی بر نیاز شرکت کنندگان تکیه می شود.
 7. روشهای استفاده شده در این رویکرد، امکان تغییر رفتار و نگرش را فراهم می کند.

معایب:

 1. اجراي اين رويكرد نياز به مربي با تجربه و آشنا به اين روش دارد
 2. اجراي اين رويكرد به زمان بيشتري نياز دارد
 3. اجراي اين رويكرد به امكانات بيشتري نياز دارد.

 

 

 

 

بدون نظر

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.