جستجو

post

آموزش در محل کار On the Job Training   ( OJT )

آموزش در محل کار On the Job Training ( OJT )

آموزش در محل كار به آموزش هايي اطلاق مي گردد كه جهت ارتقاي شايستگی پرسنل در محل كار و حين انجام وظايف كاري انجام مي شود . كارآموز، مدرس و برنامه آموزشي نقش اساسي را در اين آموزش تعاملی دارند و شايستگی های مربوط به شغل از مدرس به فراگير منتقل و به آن آموزش مستقيم نيز اطلاق مي گردد.

اين آموزش سبب مي گردد  تا فراگيران در محيط كار واقعي با وظايف اصلي و مهارت هاي مورد نياز جهت انجام اين وظايف به نحو مؤثر آشنا شوند و تجربيات مدرس و چالش هاي مرتبط با كار را در اين خصوص فراگيرند .

باتوجه به ارتباط واقعي آموزش با وظايف محوله به فراگير ، اين آموزش از اثربخشي بالايي برخوردار است و هزينه هاي مرتبط با اين آموزش به نسبت آموزش هاي خارج از كار بسيار كمتر مي باشد.

دراين روش مدرس از ارتقاي عملكرد يادگيري فراگير با انجام سوالات تعاملي و كمك هاي لازم جهت انجام مهارت هاي شغلي پشتيباني مي كند.

هدف نهايي از انجام آموزش به اين روش، تغيير رفتار شغلي فراگير مبتني برانجام وظايف محوله به نحو مطلوب مي باشد و عملكرد كاري فراگير دراين روش ارتقاء مي يابد.

با توجه به اينكه روش آموزش OJT يك روش آموزش فردي تلقي ميگردد. لذا ترجيحا برنامه آموزشي هر كلاس براي آموزش يكنفر تنظيم مي شود . در مواردي كه سوابق تجربي ، دانش و مهارت فراگيران و نيازهاي آموزش آنان كاملا مشابه باشد ، تعداد شركت كنندگان دوره هاي آموزشي OJT تا حداكثر سه نفر قابل افزايش مي باشد.

آموزش در محل کار معمولاً به روش هاي زير انجام مي گردد:

الف-  استاد شاگردی: در اين روش يك نفر از كاركنان با تجربه و متخصص به ساير كارمندان در حيطه كاري، مهارت ها و فرايندهاي كاري، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مرتبط را آموزش مي دهد.

ب- پايش(مانيتورينگ): تمامي فعاليت هاي انجام شده حين كار توسط كارآموز بوسيله مدرس مانيتور و مشاهده مي گردد و ايرادات و مشكلات احتمالي در حين كار مرتفع مي گردد و درحين انجام كار توسط فراگير ،مدرس بازخورد مستقيم مي دهد.

ج- کارآموزی: فراگير با قرار گرفتن كنار مدرس و مشاهده تمام مراحل كاري كه مدرس به عنوان وظايف كاري خود انجام مي دهد با شيوه صحيح انجام وظايف آشنا مي شود و در حين كار سؤالات خود را مطرح مي كند.

محل آموزش: محل آموزش همان محل كار فراگيران بوده و آموزش، حين كار، انجام مي گردد.

مقالات مفید دیگر : استانداردهای آموزشی مهم در آموزش های سازمانی و نیازسنجی آموزشی

یک نظر

  1. added on ۲۵ اسفند, ۱۳۹۷
    پاسخ

    […] مقالات مفید دیگر : استانداردهای آموزشی مهم در آموزش های سازمانی و آموزش در محل کار […]

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.