جستجو

post

آموزش دو وجهی VET

آموزش دو وجهی VET

آموزش دو وجهی (آموزش و پرورش و کارآموزی برای کار)

(Vocational Education and Training (VET

امروزه سازمان های پویای اروپایی و آمریکایی در جهت تربیت کارمندان ماهر به سمت آموزش و پرورش و کارآموزی برای کار یا آموزش کاری(VET) روی آورده اند زیراکه به این نتیجه رسیده اند که آموزش های آکادمیک به تنهایی جوان ها را برای جهان کاری آماده نمی کند که براين اساس از آموزش دو وجهی بهره می گيرند.

در دانمارک،آلمان و تعدادی از کشورهای اروپایی آموزش دووجهی سبب تقویت دانشجویان سابق به عنوان کارمندان جدید سازمان ها می گردد که در این نوع از آموزش، دانشجویان قسمتی از آموزش را در دانشگاه و قسمتی دیگر را در سازمان های خود مشغول بکار می شوند که این عامل سبب ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بین تئوری های دانشی و مهارتهای ذهنی و فکری ایشان با مهارت های شغلی و حرفه ای آن ها می گردد و یک زندگی آموزشی کاری را برای آنها رقم می زند و این آموزش در محل کار بعنوان برنامه درسی و واحد آموزشی تلقی شده و سبب ارتقای دانش و مهارت دانشجویان گردیده و تغییر پذیری را در آنها افزایش می دهد و این امکان را ایجاد می کند تا تئوریات فراگرفته را در محیط کاری اجرا کرده و درک ملموسی از آن داشته باشند و بتوانند پروسه انتقال از دانشجو بودن به کارمند ماهر شدن را آسانتر طی کنند.

تا اواخر قرن بیستم آموزش های حرفه ای فقط برای کارهای پائین تر و فنی مثل مکانیکی، لوله کشی و … طراحی می گردید و لیکن امروزه امر جهانی شدن سبب شده تا سازمان ها نیاز به کارمندان متخصص ماهر داشته باشند که از سطح دانشی و مهارتی بالا برخوردار باشند و برای این مهم اقدام به استفاده از آموزش های کاری(VET) نمایند.

درکشورهای ذکر شده بر اساس سیاستها و برنامه ریزی های انجام شده و تاکید مقامات عالی دولتی و سازمان ها ، دانشگاه ها ملزم به تغییرات برنامه درسی دانشجویان بر اساس سیستم آموزش های کاری(VET) گردیده اند تا بتوانند ساختارهای جدیدی را پایه ریزی کنند که بر پایه علم و مهارت تدوین گردد.

مقالات مفید دیگر : نکاتی برای داشتن یک تدریس موفق و رضایت بخش و اصول یادگیری در بزرگسالان

برنامه درسی بر مبنای آموزش های کاری(VET)

مطابق با اعلام یونسکو، برنامه درسی جهت سازماندهی سیستم آموزشی با نگاهی به بازده و نتیجه آن تدوین می گردد و هدف آن نائل شدن به موفقیت است.

برنامه درسی بر مبنای آموزش های کاری(VET) سبب ارتباط بین آموزش عالی و آموزش حرفه ای شده و همانند یک پل ارتباطی، گپ بین اطلاعات دانشی و مهارتی را پر می کند.

تحقیقی که در این خصوص بین 36 نفر از طراحان برنامه درسی بر مبنای آموزش های کاری(VET) صورت گرفته حاکی از موافقت 86 الی 92 درصدی آنها بشرح زیر می باشد:

 • هدف برنامه درسی بر مبنای آموزش های کاری(VET) چیست؟

  • تامین کننده تکنولوژی جدید
  • رشد خلاقیت سازمانی
  • توسعه باورها با دید جهانی شدن
  • رسیدن به موفقیت و پویایی سازمانی
  • گسترش اطلاعات دانشی و مهارتی در سازمان
  • پرورش کار گروهی و مشارکتی
 • موضوعات درسی در آموزش های کاری(VET) براساس چه عاملی انتخاب می گردند؟

هرموضوعی که مرتبط با نیازهای بازار و سازمان باشد. اساس موضوعات درسی باید ارتباط مستقیم با نیازهای جدید سازمان داشته باشد و چنین برنامه درسی سنگ بنای آموزش های کاری(VET) موفق است.

باتوجه به موارد گفته شده یک فرآیند 4 مرحله ای برای سیستم آموزش بر مبنای آموزش های کاری(VET)  ایجاد می گردد:

درنتیجه ، موثر بودن سیستم آموزش های کاری(VET) بشرح زیر ارزیابی می گردد:

 • میزان مهارت های شغلی مستخدمین آینده، که سازمان ها نیاز دارند.
 • اجرای دوره های آموزشی که به دانشجویان کمک می کند تا با چالشهای جدید روبرو شوند
 • میزان آماده کردن فراگیران برای انجام کار]12[

تحقیقات انجام شده در خصوص استفاده از آموزش های کاری(VET)

 • تحقیقی که بر روی 1250 نفر از مدیران اجرایی(1005 نفر) و کارمندان آنها(245نفر) در چندین سازمان اروپایی انجام گرفت نتیجه ای بشرح زیر داشته است:

الف- نقش آموزش های رسمی در آماده کردن نیروهای انسانی برای کار

شاخص اصلا آماده نمی کند کمی آماده می کند تاحدی آماده می کند نمی دانم
نفر 807 194 160 89
درصد 64.56 15.52 12.8 7.12

 

ب- نقش آموزش های کاری(VET) درپاسخ به نیازسازمان ها و آماده کردن نیروی انسانی ماهر

شاخص کاملا موثر است اگر براساس نیاز باشد تقریبا موثر است کمی موثر است نمی دانم
نفر 749 281 182 38
درصد 59.92 22.48 14.56 3.4

این تحقیق نشان دهنده تاثیر آموزش های کاری(VET) در تربیت و آماده سازی نیروی انسانی ماهر جهت کار در سازمان ها می باشد.

Some Toughts (2)

 1. پاسخ

  […] مقالات مفید دیگر : عوامل موثر در اجرای موفق و اثربخش تدریس در سازمان ها و آموزش دو وجهی VET […]

 2. پاسخ

  […] مقالات مفید دیگر : عوامل موثر در اجرای موفق و اثربخش تدریس در سازمان ها و آموزش دو وجهی VET […]

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.