جستجو

post

آموزش سازمانی چیست؟

آموزش سازمانی چیست؟

همانطور که در مقالات پیشین اشاره شده بود ، آموزش از نظر یونسکو (سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد) به سه دسته آموزش های رسمی ، غیر رسمی و ضمنی تقسیم می گردد.
برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به مقاله های آموزش و یادگیری و آموزش و پرورش (آموزش رسمی) و کارآموزی (آموزش غیررسمی) رجوع شود.آموزش های سازمانی  به جهت توانمندی نیروهای انسانی سازمان ها برای انجام مطلوب تر وظایف انجام می شود و از این جهت مبتنی بر نیاز سازمان ها برگزار می گردد و به دسته آموزش های غیر رسمی تعلق دارد.

آموزش های غیر رسمی کوتاه مدت و مبتنی بر نیازهای گروه و سازمان ها و برای توانمندسازی کارکنان در شغل شان انجام می گردد. به همین دلیل این دسته از آموزش ها به آموزش سازمانی شهرت دارد.

آموزش سازمانی به جهت ارتقای دانش ، مهارت و نگرش های شغلی و سازمانی انجام می شود. مطابق مدل اهداف آموزشی بلوم و همکاران، دانش ،مهارت و نگرش سه حیطه جداناپذیر از آموزش ها هستند و همه آموزش ها در همه انواع و سطوح درصدد ارتقای این 3 جزء لاینفک می باشند.

لیکن باتوجه به نوع آموزش ها هر کدام از این حیطه ها می تواند وزن بیشتری داشته باشد.

در آموزش های رسمی معمولا دانش وزن بیشتری دارد و در آموزش های غیر رسمی نیز مهارت وزن بیشتری دارد لذا می بایست در برگزاری دوره های آموزشی سازمانی به این موضوع بسیار توجه شود.

امروزه بسیاری از دوره های آموزشی سازمانی که در قالب کلاس های آموزشی سازمانی برگزار می گردد بیشتر جنبه دانشی دارد که نمی تواند تاثیر بالایی در ارتقای عملکرد کارکنان داشته باشد.لذا در هنگام برنامه ریزی دوره های آموزشی می بایست بر اساس نیاز سازمان و شغل و هماهنگی لازم بین کارشناس آموزش ، مدرس و واحدسازمانی درخواست کننده دوره  محتوای آموزشی به نحوی طراحی گردد که نیازهای واقعی شغل را پوشش دهد که دراین صورت میزان مهارت های این آموزش ها  وزین تر خواهد بود.

یکی از مشکلاتی که سبب می شود تا دانش ارائه شده در آموزش های سازمانی بیش از حد لازم باشد بدلیل عدم تناسب سطح فراگیران از نظر تحصیلات در کلاس های آموزشی می باشد.

در آموزش های سازمانی ، شرکت کنندگان می بایست تقریبا هم سطح باشند و از نظر آموزش  و تحصیلات به یکدیگر نزدیک باشند. اگر چنین اتفاقی در آموزش های سازمانی انجام شود و افراد تحصیلات مرتبط با شغلی را که انجام می دهند داشته باشند دراین صورت کلاس ها نیز هم سطح تر خواهد بود و دیگر نیاز به ارائه دانش های بیش از حد در دوره های آموزشی سازمانی نخواهد بود زیراکه این دانش و تئوریات  را در دوران تحصیلاتشان در دانشگاه ها فرا گرفته اند.

دراین صورت مدرس می تواند به ارائه دانش محدود و مرتبط با کار افراد بسنده کرده و بیشتر به مهارت ها و روش انجام کار و مسئولیت و نگرش های مرتبط با دوره ها آموزشی بپردازد که نقش بیشتری در ارتقای عملکرد کارکنان خواهد داشت.

مقالات مفید دیگر : روش تدریس حل مساله و روش تدریس آزمایشی

مثال:

مدرس در دوره نیازسنجی آموزشی  برای کارشناسان آموزش می تواند بجای ارائه بیش از حد دانش مرتبط با الگوها و مدل های نیازسنجی آموزشی  که در کتاب های دانشگاهی نیز به آن اشاره شده است به فنون و مهارت های انجام نیازسنجی آموزشی مثل استاندارد مهارت ، دیکوم یا مدل شایستگی در نیازسنجی و  اهمیت انجام نیازسنجی درست و به موقع (نگرشی) بپردازد و آنها را به صورت کارگاهی با همکاری گروهی فراگیران در کلاس نیز انجام دهد.

اهداف آموزش های سازمانی

آموزش های سازمانی با این اهداف برگزار می گردد:

 • هماهنگی با تغییرات و تحولات درون و برون سازمانی
 • بهبود و ارتقای سطح کمی و کیفی فردی و سازمانی
 • توسعه دانش،مهارت (فنی،انسانی و ادراکی) و نگرش های لازم برای بهبود عملکرد
 • شناسایی و پرورش استعدادهای نهفته کارکنان و افزایش خلاقیت
 • افزایش اثربخشی و کارآیی نیروی انسانی
 • کاهش ضایعات محصولات و خدمات
 • افزایش انگیزش و رضایت شغلی
 • کاهش حوادث و سوانح کاری

 

 

انواع آموزش های سازمانی

آموزش های سازمانی به روش های متعددی در سازمان ها اجرا می شوند که از مهمترین آنها می توانیم موارد زیر را نام ببریم:

 • کلاس های آموزشی و حضوری
 • کلاس های آنلاین و مجازی
 • استاد شاگردی
 • مربیگری
 • منتورینگ
 • کارآموزی

 

گرد آوری ، ترجمه و تالیف : سرای مدرس

منابع:

https://www.nissiinfotech.com/ojt.php

بدون نظر

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.