جستجو

post

آموزش و پرورش(آموزش رسمی) و کارآموزی(آموزش غیر رسمی)

آموزش و پرورش(آموزش رسمی) و کارآموزی(آموزش غیر رسمی)

آموزش رسمی

آموزش رسمی یا مدرسه‎ای شامل آن قسمت از نظام آموزشی است که از کودکستان آغاز شده تا آموزش عالی ادامه دارد که یک آموزش سازمان یافته تلقی شده و دارای ساختاری مشخص است و از سلسله مراتب منظمی پیروی می‎کند.

در واقع در این مدل، آموزش بر مبنای قواعد و قوانین از پیش تعیین شده و مکتوب می‎باشد و جهت آموزش و روند اجرایی آن قانونهای خاصی وجود دارد و حرکت افراد در مسیر آموزش با توجه به این خط مشی‎ها تنظیم می‎گردد و طی فرآیند آموزش از مرحلۀ ابتدایی تا مراحل عالی به صورت رسمی و مشخص شده صورت می‎گیرد و تمامی ابعاد آموزش در این مدل تعیین شده می‎باشد.

مقالات مفید دیگر : اصول یادگیری در بزرگسالان و نیروی انسانی متخصص و ماهر

آموزش غیر رسمی

آموزش غیر رسمی به هر نوع فعالیت آموزشی و کارآموزی اتلاق می‎گردد که در واقع سازمان یافته می‎باشد ولیکن خارج از نظام آموزش رسمی تحقق می‎پذیرد، همانند دوره‎های آموزشی، کارآموزی کوتاه مدت، برگزاری کارگاه‎های آموزشی و آموزش در حین کار(OJT) که خود در پوشش همان دوره‎های آموزشی می‎باشد که همگی این دوره‎ها و کارآموزیها ممکن است در زمینه ‎ها و مباحث گوناگون سیاسی، اجتماعی، سوادآموزی، کسب مهارت‎های حرفه ای، تنظیم خانواده و زمینه‎های صنعتی، کشاورزی، خدمات و انواع گوناگون آموزش‎های مفید صورت و انجام پذیرد.

برخی از متخصصان آموزش غیر رسمی را به عنوان تمامی انتقال منظم مهارت، دانش و نگرشی می‎دانند که خارج از حدود آموزش رسمی تدارک دیده شده یا به عنوان تمامی آموزش هایی که خارج از جریان علمی مرسوم در نظر گرفته شده است (کولتا، 1994).

مقایسه آموزش عالی و آموزش حرفه ای

ردیف

آموزش و پرورش(آموزش عالی)

EDUCATION

کارآموزی(آموزش حرفه ای)

TRAINING

1 سبب تقویت مهارت های ذهنی و فکری (توسعه ذهنی) در مباحث نظری می گردد سبب تقویت مهارت های شغلی و حرفه ای با رویکرد عمل گرایی می گردد
2 هدف گرا بوده و آن ، پرورش نیروی انسانی است نتیجه گرا بوده و آن ، بهبود عملکرد شغلی است
3 آموزش مفاهیم پایه علمی آموزش مفاهیم کاربردی به صورت عملی
4 ارائه حجم بالایی از اطلاعات و دانش ارائه حجم مفیدی از اطلاعات دانشی و مهارتی
5 بر اساس نیاز جامعه بر اساس نیاز سازمان
6 دوره های آموزشی چند ساله دوره های آموزشی چند روزه،هفته تا شش ماه
7 ایجاد تخصص ایجاد مهارت حرفه ای

 

 

 

 

بدون نظر

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.