جستجو

post

استانداردهای آموزشی مهم در آموزش های سازمانی

استانداردهای آموزشی مهم در آموزش های سازمانی

نیاز به آموزش در سازمان ها طی دوره های مختلف باعث شده استاندارد هایی ایجاد شود که بر اساس هر زمینه آموزشی دامنه وسیعی از معیار ها را پوشش دهد. این استاندارد ها باعث بهبود سطح آموزش سازمانی، بهبود کارایی و افزایش راندمان سازمان ها شده است. استانداردهای موجود در حوزه آموزش برگرفته از سایت سازمان جهانی استاندارد (ISO)

 10015:1999 مدیریت کیفیت – راهنمایی هایی برای آموزش (Quality management – Guidelines for training)

این استاندارد در سال 2005 توسط سازمان استاندارد جهانی (ISO) مورد بازبینی و تائید قرار گرفته است و بنابراین این نسخه حفظ شده و باقی می ماند.

هم اکنون در سال 2019 نیز در حال بررسی دقیق تر در کمیته های مربوطه در سازمان بین المللی استاندارد جهت ویرایش احتمالی می باشد.

ISO 29990:2010 – خدمات یادگیری برای تحصیلات  غیر رسمی و آموزش – الزامات پایه برای تامین کنندگان خدمات (Learning services for non-formal education and training – Basic requirements for service providers)

این استاندارد در سال 2018 توسط سازمان استاندارد جهانی (ISO) مورد بازبینی و تائید قرار گرفته است و بنابراین این نسخه حفظ شده و باقی می ماند.

ISO 29993:2017 – خدمات یادگیری خارج از آموزش های رسمی – الزامات خدمات (Learning services outside formal education — Service requirements)

 

ISO IWA2 :2007 – سیستم مدیریت کیفیت – راهنمایی برای کاربرد ISO 9001: 2000  در تحصیلات  (Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education)

مقالات مفید دیگر : عوامل موثر در اجرای موفق و اثربخش تدریس در سازمان ها و آموزش دو وجهی VET

این استاندارد راهنمایی برای سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های آموزشی فراهم می کند.

این استاندارد توسط سازمان جهانی استاندارد در تاریخ 10/12/2013 حذف گردیده و اعتبار ندارد.

استاندارد ISO-21001-2018ISO 21001 :2018 – سازمان های آموزشی – سیستم های مدیریت برای سازمان های آموزشی – الزامات با راهنمایی ها برای استفاده (Educational organizations-Management systems for educational organizations-Requirements with guidance for use)

Some Toughts (5)

 1. added on ۴ اسفند, ۱۳۹۷
  پاسخ

  […] مفید دیگر : استانداردهای آموزشی مهم در آموزش های سازمانی و نیروی انسانی متخصص و […]

 2. پاسخ

  […] مفید دیگر : استانداردهای آموزشی مهم در آموزش های سازمانی و نیروی انسانی متخصص و […]

 3. added on ۲۵ اسفند, ۱۳۹۷
  پاسخ

  […] مفید دیگر : استانداردهای آموزشی مهم در آموزش های سازمانی و آموزش در محل […]

 4. added on ۲۵ اسفند, ۱۳۹۷
  پاسخ

  ممنون از مطالب خوبتون

 5. پاسخ

  […] مفید دیگر : استانداردهای آموزشی مهم در آموزش های سازمانی و نیازسنجی […]

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.