جستجو

خدمات سرای مدرس

خدمات سرای مدرس

سرای مدرس علاوه بر ماموریت اصلی خود در ایجاد بستر ارتباطی بین سازمان ها و مدرسین سازمانی خدمات نوین دیگری دارد که هم سازمان ها، شرکت ها و موسسات آموزشی و هم مدرسین می توانند از آنها استفاده کنند.
با توجه به دامنه همکاری وسیع سرای مدرس با بسیاری از سازمان ها، شرکت ها و موسسات آموزشی بزرگ کشور از جمله سازمان خصوصی سازی، پتروشیمی، شرکت برق، پارک علم و فناوری، مپنا، گروه صنعتی انتخاب، سازمان صنایع دفاع، شهرداری اصفهان و … وجود دارد به جرات می توان گفت کلیه خدمات ارائه شده در سرای مدرس با بالاترین استاندارد و کیفیت طرح ریزی، اجرا و به بهره برداری می رسند.