جستجو

رویدادها و کنفرانس ها

رویدادها و کنفرانس های برگزار شده در سرای مدرس

تمامی رویدادها و کنفرانس های برگزار شده در سرای مدرس را می توانید در این صفحه مشاهده کنید

هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

حضور سرای مدرس در هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ هفتم و هشتم بهمن ماه سال 1398 .

 

پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

حضور سرای مدرس در پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ نوزدهم و بیستم آذر ماه سال 1398 .

 

اولین رویداد سرای مدرس

اولین رویداد سرای مدرس با حضور اعضای کانون مدل شایستگی مدرسان در تاریخ 15 دی ماه سال 1398 برگزار گردید.