جستجو

post

زبان بدن ( وضعیت بدن و حرکت در کلاس حین تدریس)

زبان بدن ( وضعیت بدن و حرکت در کلاس حین تدریس)

در ادامه موارد قبلی ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن در تدریس زبان بدن ( بخش دوم: تکنیک فانوس دریایی در تدریس- چشم و حرکات آن ) و زبان بدن مدرس ( بخش اول : اهمیت حرکات دست در تدریس)، قصد داریم در این متن به اهیمت استفاده از وضعیت بدن و حرکت در کلاس حین تدریس بپردازیم.

بهره گیری از زبان بدن حین تدریس در واقع استفاده از قسمت های مختلف بدن به جهت برقراری ارتباط بهتر با مخاطبین در درک بهتر موضوعات آموزشی می باشد.
با استفاده از ژست های حرکتی خوب و البته در زمان مناسب، تاثیر بیان شما در آموزش و یادگیری فراگیران بیشتر خواهد بود که موجب آسان تر شدن فرایند یادگیری می شود.
تحقیقات نشان داده اند که در تاثیر دریافت مطالب توسط فراگیران ، کلمات و موضوعات ارائه شده فقط 7 در صد نقش دارند و 38 درصد لهجه و تن صدای مدرس و 55 درصد وضعیت ظاهری و زبان بدن مدرس نقش دارد.

هرگونه ایستادن معنا و مفهوم خود را می تواند داشته باشد.

یک مدرس خبره به خوبی می تواند از وضعیت بدن خود در تدریس بهره لازم را ببرد و در واقع با انجام حرکات مناسب در حین تدریس بر موضوعی تاکید یا از مواردی به سرعت عبور کند یا اهمیت موضوعات آموزشی را با این حرکات به مخاطبین خود انتقال دهد.

لذا دانستن این نکات بشرح زیر می تواند در کنار تخصص مدرس (مبحث اصلی آموزش)، کمک وافری را به برقراری ارتباط با فراگیران و افزایش توجه ایشان به موضوعات آموزشی فراهم نماید:

  •  محکم و قدرتمند بایستید و راه بروید. این قدرت نشان از اعتماد به نفس مدرس بوده و تاثیر دو چندانی در اعتماد به مدرس و گفته های او از طرف فراگیران دارد.
  • شانه ها عقب ، سینه صاف و سربالا حرکت کنید.
  • در کلاس درس در حرکت باشید و صرفا روی یک نقطه توقف نکنید. البته این حرکت می بایست آرام و منطقی باشد و درحین حرکت تماس چشمی نیز با مخاطبین برقرار گردد که توما سبب جلوگیری از خستگی فراگیران می شود. حرکات سریع  توصیه نمی گردد زیراکه سبب عدم تمرکز فراگیران می شود.
  • درحین حرکت در کلاس برای تاکید روی یک موضوعی بایستید و بهتر است ضربه ای کوتاه نیز با کف پا روی زمین بزنید.
  • فضای بیشتری را در کلاس اشغال کنید. بدین معنا که از تمامی فضاهای کلاس استفاده کنید. در اطراف و دورتا دور میز فراگیران نیز قدم زده و با ملاحظه ایشان از درک مطالب توسط ایشان اطمینان حاصل کنید.
  • مدرس با حرکت در کلاس یک رفتار مثبت گرایی را نشر داده و حرکات فراگیران را بهتر تحت نظر داشته و می تواند به نحو مطلوب کلاس را مدیریت کند.

ترجمه و تالیف : سرای مدرس

منابع: scienceofpeople.com – prezi.com – progressiveteacher.in

یک نظر

  1. پاسخ

    […] ادامه موضوعات ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن در تدریس، قصد داریم در این نوشته، به اهیمت و تاثیر چهره مدرس حین […]

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.