جستجو

طراحی و استقرار سامانه های مدیریت یادگیری LMS

سیستم مدیریت یادگیری (LMS) یک نرم افزار کاربردی برای مدیریت، مستندسازی، پیگیری، گزارش گیری و ارائه دوره های آموزشی، برنامه های آموزشی یا برنامه های یادگیری و توسعه ای است. مفهوم سیستم مدیریت یادگیری به طور مستقیم از یادگیری الکترونیکی نشات می گیرد
سیستم های مدیریت یادگیری برای شناسایی شکاف های آموزشی و یادگیری، با استفاده از داده های تحلیلی و گزارشگری طراحی شده اند LMS ها روی ارائه یادگیری آنلاین متمرکز شده اند ، اما طیف وسیعی از کاربردها را پشتیبانی می کنند ، به عنوان یک بستر برای محتوای آنلاین ، از جمله دوره هایی که نیاز به برگزاری همزمان دارند یا دوره هایی که نیازی به برگزاری همزمان ندارند

. اگرچه اولین LMS در بخش آموزش عالی ظاهر شد، اما امروزه اکثر LMS ها بر بازار شرکت ها متمرکز شده اند
به شکلی که به ابزاری مورد استقبال شرکتها و سازمانهای بزرگ و کوچک قرار گرفته است.


نیاز به آموزش کارمندان جدید یا آموزش مهارتهای جدید به کارکنان همیشه وجود داشته، خواه یک شرکت بیمه، یک کارخانه، یک بیمارستان یا یک سازمان دولتی.

با استفاده از LMS می توانید هزینه های آموزش کارمندان را کاهش داده و اختلالات شغلی مرتبط با یادگیری سنتی را از بین ببرید، با این کار به کارمندان خود اجازه می دهید مطالب را بصورت آنلاین و با سرعت خود مطالعه کنند.
با استفاده از آموزش الکترونیکی، مشاغل نه تنها در مقایسه با آوردن مربیان تخصصی برای ارائه سمینارهای معمولی، صرف هزینه و تلاش کمتری می کنند، بلکه با ابزارهای نظارتی و گزارش دهی یکپارچه ، پیشرفت های کارمندان خود را نیز به دست می آورند.