جستجو

post

فرم های آموزشی

فرم های آموزشی

تمامی فرم های آموزشی مورد نیاز سازمان ها و مدرسین از مراحل قبل، حین و بعد دوره آموزشی کاملا رایگان و به صورت فایل ورد در دسترس کاربران قرار داده ایم تا سازمان ها، موسسات آموزشی و مدرسین محترم در مواقع مورد نیاز در دوره هایشان بتوانند استفاده کنند. لذا جهت بهره بری از این فرم ها کافیست بر روی لینک دانلود هر بخش کلیک کنید.

 

1- فرم تعيين نیازهای آموزشی تخصصی شغل
تعداد صفحات: 1
نوع فایل: docx
حجم فایل: 27KB
دانلود

 

2- فرم ارزيابي واکنش فراگیران از اجراي دوره آموزشی
تعداد صفحات: 1
نوع فایل: docx
حجم فایل: 34KB
دانلود

 

3- چک لیست اجرای فرايند دوره هاي آموزشی
تعداد صفحات: 2
نوع فایل: doc
جم فایل: 107KB
دانلود

 

4- فرم سنجش اثربخشي سطح رفتار فراگیران
تعداد صفحات : 1
نوع فایل: docx
حجم فایل: 26KB
دانلود

 

5- فرم شرح شغل و اهم وظایف و مسئولیتها
تعداد صفحات: 2
نوع فایل: docx
حجم فایل: 30KB
دانلود

 

6- فرم طرح آموزش
تعداد صفحات:1
نوع فایل: docx
حجم فایل: 30KB
دانلود

 

7- فرم پایش
چك ليست پایش برنامه ریزی، اجراء و ارزيابي اثربخش دوره هاي آموزشی:
شامل موارد و زیر مجموعه موارد: برنامه ريزي، اجرا و پشتيبانی، اثربخشي
تعداد فایل: 1 عدد
نوع فایل: docx
دانلود

 

8- فرم ارزيابي واکنش فراگیران از اجراي دوره آموزشي (غير حضوري بدون مدرس)
تعداد فایل: 1 عدد
نوع فایل: docx
دانلود

 

9-فرم طرح مسئله و نیاز دوره آموزشی
تعداد فایل: 1 عدد
نوع فایل: docx
دانلود

بخش دوم فرم های آموزشی

بدون نظر

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.