جستجو

post

هفت اصل مهم در یادگیری بزرگسالان

هفت اصل مهم در یادگیری بزرگسالان

یادگیری در یک محیط پر نشاط وغیر رسمی بهتر انجام می شود.

فراگیران دارای اطلاعات وانگیزه های متفاوت و باورهای گوناگون هستند.

یادگیری در مسیر اکتشاف و حل مساله بهتر ایجاد می گردد.

یادگیری مطالب کوتاه و طبقه بندی شده آسان تر است.

دانش و معلومات قبلی فراگیر،نقطه شروع یادگیری است.

بزرگسالان برای یادگیری نیاز به انگیزه دارند.

بدون نظر

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.