جستجو

Blog

روش تدریس (سخنرانی)

روش تدریس (سخنرانی)

سخنرانی برگرفته از سخن می باشد و سخن گفتن، عملی است که توسط سخنور برای به زبان آوردن عقیده،نظر،احساس یا واقعیت انجام می شود. قطعا سخن  گفتن از مهمترین عوامل در برقراری ارتباط به شمار می رود. و برای انجام هرکاری داشتن مهارت در سخن گفتن و سنجیده گفتن مهم است. لیکن ما قصد نداریم […]

روش تدریس (تعریف و انواع روش های پر کاربرد در تدریس آموزش های سازمانی)

روش تدریس (تعریف و انواع روش های پر کاربرد در تدریس آموزش های سازمانی)

فاکتورهای بسیاری در اجرای یک تدریس موفق نقش دارند. یکی از این موارد روش تدریس می باشد. مدرس با بهره گیری از روش تدریس مناسب می تواند در انتقال محتوای آموزشی به روش درست به فراگیران کلاس ، تسهیل نماید. تدریس چیست؟ به تعبیر گیج (Gaje)، تدریس ، هر فعالیتی که از جانب یک فرد […]

دوره آموزش مدرسین( Train The Trainer )

دوره آموزش مدرسین( Train The Trainer )

در ادامه مباحث هفته قبل که در مورد فن بیان در تدریس صحبت کرده بودیم این هفته قصد داریم در مورد موضوعی متفاوت با عنوان دوره آموزش مدرسین( Train The Trainer )  که به  اهمیت دوره آموزش مدرسین و اهداف آموزشی این دوره اشاره دارد بحث کنیم. انجام هر کاری، نیازمندی های خاصی دارد. از مهمترین […]

فن بیان در تدریس

فن بیان در تدریس

در این متن قصد نداریم بطور کامل به مساله فن بیان بپردازیم. موضوع فن بیان مبحثی است که به ساعت ها آموزش و مطالعه نیاز دارد و منابع زیادی در این خصوص در کتاب ها ، سایت ها و شبکه های مجازی وجود دارد. فن بیان به نحوی با زندگی انسان درهم تنیده شده و […]

زبان بدن مدرس- بخش ششم: آراستگی (وضعیت ظاهری و پوشش) مدرس حین تدریس

زبان بدن مدرس- بخش ششم: آراستگی (وضعیت ظاهری و پوشش) مدرس حین تدریس

در کنار تمامی موارد ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن مدرس در تدریس شامل مواردی چون تاثیر شنیدن خوب در تدریس، تاثیر چهره مدرس در تدریس و … از جمله موضوعات مهم و تاثیر گذار در تدریس، آراستگی و وضعیت ظاهری و پوشش مدرس نیز می باشد که می تواند نقش موثری داشته و […]

زبان بدن مدرس( بخش پنجم: تاثیر شنیدن  خوب در تدریس)

زبان بدن مدرس( بخش پنجم: تاثیر شنیدن خوب در تدریس)

در ادامه موارد ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن در تدریس از جمله تاثیر چهره استاد در تدریس، قصد داریم در این متن به اهمیت و تاثیر شنیدن در تدریس بپردازیم. حتما بارها شنیده اید که می گویند درست شنیدن به اهمیت درست پاسخ دادن است و اگر درست بشنویم می توانیم درست پاسخ […]

زبان بدن ( بخش چهارم: تاثیر چهره مدرس /استاد در تدریس)

زبان بدن ( بخش چهارم: تاثیر چهره مدرس /استاد در تدریس)

در ادامه موضوعات ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن در تدریس، قصد داریم در این نوشته، به اهیمت و تاثیر چهره مدرس حین تدریس بپردازیم. حرکات صورت و چهره مدرس حالات نوآورانه ای را با بهره گیری از اندامی مثل چشم، دهان، ابرو ، پیشانی و چانه ایجاد می کند که تاثیر چشم را […]

زبان بدن ( وضعیت بدن و حرکت در کلاس حین تدریس)

زبان بدن ( وضعیت بدن و حرکت در کلاس حین تدریس)

در ادامه موارد قبلی ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن در تدریس زبان بدن ( بخش دوم: تکنیک فانوس دریایی در تدریس- چشم و حرکات آن ) و زبان بدن مدرس ( بخش اول : اهمیت حرکات دست در تدریس)، قصد داریم در این متن به اهیمت استفاده از وضعیت بدن و حرکت در […]

زبان بدن ( بخش دوم: تکنیک فانوس دریایی در تدریس- چشم و حرکات آن )

زبان بدن ( بخش دوم: تکنیک فانوس دریایی در تدریس- چشم و حرکات آن )

در ادامه موارد قبلی ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن در تدریس(اهمیت حرکات دست در تدریس)، قصد داریم در این متن به اهیمت استفاده از چشم و حرکات آن در تدریس بپردازیم. همانطور که می دانیم چشم یکی از مهمترین قسمت های بدن در برقراری ارتباط دوسویه می باشد و در خیلی از مذاکرات […]

زبان بدن مدرس ( بخش اول : اهمیت حرکات دست در تدریس)

زبان بدن مدرس ( بخش اول : اهمیت حرکات دست در تدریس)

زبان بدن چیست؟ در دوران گذشته و زمانی که بشر هنوز صحبت کردن را یاد نگرفته بود، با ایما و اشاره مفهوم و منظور خود را به یکدیگر می رساندند و با حرکات دست و حالات مختلف با یکدیگر ارتباط بر قرار می کردند. این ارتباط با استفاده از حرکات بدنی یعنی همان زبان بدن، […]