جستجو

Blog

زبان بدن مدرس( بخش پنجم: تاثیر شنیدن  خوب در تدریس)

زبان بدن مدرس( بخش پنجم: تاثیر شنیدن خوب در تدریس)

در ادامه موارد ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن در تدریس از جمله تاثیر چهره استاد در تدریس، قصد داریم در این متن به اهمیت و تاثیر شنیدن در تدریس بپردازیم. حتما بارها شنیده اید که می گویند درست شنیدن به اهمیت درست پاسخ دادن است و اگر درست بشنویم می توانیم درست پاسخ […]

زبان بدن ( بخش چهارم: تاثیر چهره مدرس /استاد در تدریس)

زبان بدن ( بخش چهارم: تاثیر چهره مدرس /استاد در تدریس)

در ادامه موضوعات ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن در تدریس، قصد داریم در این نوشته، به اهیمت و تاثیر چهره مدرس حین تدریس بپردازیم. حرکات صورت و چهره مدرس حالات نوآورانه ای را با بهره گیری از اندامی مثل چشم، دهان، ابرو ، پیشانی و چانه ایجاد می کند که تاثیر چشم را […]

زبان بدن ( وضعیت بدن و حرکت در کلاس حین تدریس)

زبان بدن ( وضعیت بدن و حرکت در کلاس حین تدریس)

در ادامه موارد قبلی ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن در تدریس زبان بدن ( بخش دوم: تکنیک فانوس دریایی در تدریس- چشم و حرکات آن ) و زبان بدن مدرس ( بخش اول : اهمیت حرکات دست در تدریس)، قصد داریم در این متن به اهیمت استفاده از وضعیت بدن و حرکت در […]

زبان بدن ( بخش دوم: تکنیک فانوس دریایی در تدریس- چشم و حرکات آن )

زبان بدن ( بخش دوم: تکنیک فانوس دریایی در تدریس- چشم و حرکات آن )

در ادامه موارد قبلی ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن در تدریس(اهمیت حرکات دست در تدریس)، قصد داریم در این متن به اهیمت استفاده از چشم و حرکات آن در تدریس بپردازیم. همانطور که می دانیم چشم یکی از مهمترین قسمت های بدن در برقراری ارتباط دوسویه می باشد و در خیلی از مذاکرات […]

زبان بدن مدرس ( بخش اول : اهمیت حرکات دست در تدریس)

زبان بدن مدرس ( بخش اول : اهمیت حرکات دست در تدریس)

زبان بدن چیست؟ در دوران گذشته و زمانی که بشر هنوز صحبت کردن را یاد نگرفته بود، با ایما و اشاره مفهوم و منظور خود را به یکدیگر می رساندند و با حرکات دست و حالات مختلف با یکدیگر ارتباط بر قرار می کردند. این ارتباط با استفاده از حرکات بدنی یعنی همان زبان بدن، […]

آموزش الكترونيكی

آموزش الكترونيكی

آموزش الكترونيكی / یادگیری الکترونیکی (e-learning) آموزش هاي الكترونيكي فصل مشترك فناوري اطلاعات و آموزش بوده وبه مجموعه‌ وسيعي از نرم‌افزارهاي کاربردي و شيوه‌هاي آموزش مبتني بر فناوري اطلاعات (اعم از رايانه، ديسک فشرده، شبکه، اينترنت و اينترانت و دانشگاه مجازي) گفته مي‌شود که امکان آموزش و يادگيري را براي هر فرد در هر زمينه‌، […]

آموزش در محل کار On the Job Training   ( OJT )

آموزش در محل کار On the Job Training ( OJT )

آموزش در محل كار به آموزش هايي اطلاق مي گردد كه جهت ارتقاي شايستگی پرسنل در محل كار و حين انجام وظايف كاري انجام مي شود . كارآموز، مدرس و برنامه آموزشي نقش اساسي را در اين آموزش تعاملی دارند و شايستگی های مربوط به شغل از مدرس به فراگير منتقل و به آن آموزش […]

استانداردهای آموزشی مهم در آموزش های سازمانی

استانداردهای آموزشی مهم در آموزش های سازمانی

نیاز به آموزش در سازمان ها طی دوره های مختلف باعث شده استاندارد هایی ایجاد شود که بر اساس هر زمینه آموزشی دامنه وسیعی از معیار ها را پوشش دهد. این استاندارد ها باعث بهبود سطح آموزش سازمانی، بهبود کارایی و افزایش راندمان سازمان ها شده است. استانداردهای موجود در حوزه آموزش برگرفته از سایت […]

نیازسنجی آموزشی

نیازسنجی آموزشی

شایستگی:(Competency) مجموعه دانش،مهارت،ویژگی های شخصیتی،تجربه ها،توانمندی ها ونگرش های مرتبط با شغل که دارنده آنها را قادر می سازد در سطحی مطلوب به انجام مسئولیت بپردازد. دانش(Knowlege): مجموعه ای از معلومات،آگاهی ها واطلاعات علمی و نظری مهارت(Skill): توانایی پیاده سازی علم در عمل از راه تکرار و کاربرد دانش در محیط کار و توانمندی های […]

آموزش و یادگیری

آموزش و یادگیری

آموزش چیست؟ آموزش ابزار و پرورش و کارآموزی است. آموزش نه یک نهاد است و نه یک دوره بلکه آموزش به فعالیت هایی گفته می‎شود که در خدمت پرورش و کارآموزی قرار دارند و معمولاً مجموعه اقداماتی را که مدرس به جهت تسهیل یادگیری برای یادگیرندگان به وسیلۀ خود و یا ابزارهای آموزشی انجام می‎دهد […]