جستجو

Blog

وبلاگ سرای مدرس

اصول یادگیری در بزرگسالان

اصول یادگیری در بزرگسالان

رعایت اصول یادگیری بزرگسالان توسط استاد و مدرس های گرامی ، سبب تسهیل یادگیری در بزرگسالان در کلاس های آموزشی حین خدمات سازمانی می گردد. هفت اصل مهم در یادگیری بزرگسالان یادگیری در یک محیط پر نشاط وغیر رسمی بهتر انجام می شود. فراگیران دارای اطلاعات وانگیزه های متفاوت و باورهای گوناگون هستند. یادگیری در […]

آموزش و پرورش(آموزش رسمی) و کارآموزی(آموزش غیر رسمی)

آموزش و پرورش(آموزش رسمی) و کارآموزی(آموزش غیر رسمی)

آموزش رسمی آموزش رسمی یا مدرسه‎ای شامل آن قسمت از نظام آموزشی است که از کودکستان آغاز شده تا آموزش عالی ادامه دارد که یک آموزش سازمان یافته تلقی شده و دارای ساختاری مشخص است و از سلسله مراتب منظمی پیروی می‎کند. در واقع در این مدل، آموزش بر مبنای قواعد و قوانین از پیش […]