جستجو

Blog

رویکرد آموزشی تعلیمی در برابر رویکرد آموزشی مشارکتی

رویکرد آموزشی تعلیمی در برابر رویکرد آموزشی مشارکتی

رویکرد آموزشی تعلیمی در برابر رویکرد آموزشی مشارکتی الف- رویکرد آموزشی تعلیمی (ازبالا به پایین): به اين رويكرد از بالا به پائين، رويكرد ذخيره اي و رويكرد محتوي محور هم مي گويند. در اين رويكرد مربي سعي مي كند فاصله آنچه يادگيرندگان مي دانند و آنچه بايد بدانند را كم كند با اين پيش فرض […]