جستجو

Blog

الگوی تدریس بارش فکری

الگوی تدریس بارش فکری

الگوی تدریس بارش فکری چیست؟     روش بارش فکری توسط الکس اسبورن در سال 1988 معرفی شد. در آن زمان بنیاد فرهنگی اسبورن این روش را در چندین شرکت تحقیقاتی، بازرگانی، علمی و فنی برای حل مشکلات و مسائل مدیریت به کار گرفت. موفقیت این روش در کمک به حل مسائل آن چنان بود که […]