جستجو

Blog

پادکست ایمپلنت سازمانی

پادکست ایمپلنت سازمانی

ایمپلنت سازمانی دندانپزشکی بی شک علمی وسیع و دقیق است و هم سنگ با سایر علوم پزشکی، امروزه پیشرفت وسیعی حاصل کرده است . هر دندان برای خود جایگاه ویژه ای دارد و عملکرد و خروجی خاصی برای آن در نظر گرفته میشود و به همین هیچ تخصصی در زمینه دندانپزشکی ، جهت هرکدام شبیه عضو […]