جستجو

Blog

آیا یادگیری الکترونیکی سنتی در عمل موثر است؟

آیا یادگیری الکترونیکی سنتی در عمل موثر است؟

داده ها نشان می دهند که یادگیری الکترونیکی در عمل موثر نیست: نرخ تکمیل آموزش آنلاین 30 % است. میانگین امتیاز کاربران 5/2 از 10 می باشد. یادگیری الکترونیکی عملاً فراگیران را درگیر نمی کند و در نهایت کسل کننده به پایان می رسد. داده ها در مورد کارکنانی که وارد آموزش داوطلبانه در برنامه […]

آموزش و جامعه پذیری کارکنان: برنامه ای برای نیروهای جدیدالاستخدام

آموزش و جامعه پذیری کارکنان: برنامه ای برای نیروهای جدیدالاستخدام

جامعه پذیری یکی از آموزش های ضروری و منظم سازمان ها برای کارکنان تازه وارد می باشد. جامعه پذیری، برنامه ای است که کارکنان تازه وارد را با شغل شان، همکاران و سازمان آشنا می سازد. این آموزش نیازمند تعامل بین پرسنل واحد منابع انسانی و مدیران و سرپرستان عملیاتی می باشد. در سازمان های […]