جستجو

Blog

زبان بدن مدرس- بخش ششم: آراستگی (وضعیت ظاهری و پوشش) مدرس حین تدریس

زبان بدن مدرس- بخش ششم: آراستگی (وضعیت ظاهری و پوشش) مدرس حین تدریس

در کنار تمامی موارد ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن مدرس در تدریس شامل مواردی چون تاثیر شنیدن خوب در تدریس، تاثیر چهره مدرس در تدریس و … از جمله موضوعات مهم و تاثیر گذار در تدریس، آراستگی و وضعیت ظاهری و پوشش مدرس نیز می باشد که می تواند نقش موثری داشته و […]