جستجو

Blog

آیا یادگیری الکترونیکی سنتی در عمل موثر است؟

آیا یادگیری الکترونیکی سنتی در عمل موثر است؟

داده ها نشان می دهند که یادگیری الکترونیکی در عمل موثر نیست: نرخ تکمیل آموزش آنلاین 30 % است. میانگین امتیاز کاربران 5/2 از 10 می باشد. یادگیری الکترونیکی عملاً فراگیران را درگیر نمی کند و در نهایت کسل کننده به پایان می رسد. داده ها در مورد کارکنانی که وارد آموزش داوطلبانه در برنامه […]