جستجو

Blog

افزایش 21 درصدی حقوق کارگر در ایران براساس قانون در سال 99

افزایش 21 درصدی حقوق کارگر در ایران براساس قانون در سال 99

افزایش 21 درصدی حقوق کارگر در ایران، جدول نهایی حقوق کارگران سال 99 توسط وزارت کار حقوق کارگر در ایران بر اساس جدول حقوق 99 و حداقل دستمزد کارگران با تصویب قانون کار در وزارت کار به همراه حق مسکن و حقوق آنها سال ۹۹ در حالی به سمت پایان اولین ماه خود می رفت […]