جستجو

Blog

عوامل موثر در اجرای  موفق و اثربخش تدریس در سازمان ها

عوامل موثر در اجرای موفق و اثربخش تدریس در سازمان ها

قبل از اینکه  به عوامل  موثر بر اجرای اثربخش یک تدریس در سازمان ها بپردازیم ، باید اضلاع اصلی یک تدریس را بشناسیم تا بتوانیم عوامل متاثر از هر کدام را به صورت مجزا بر تدریس بررسی نمائیم. شاید شنیده باشید که اضلاع اصلی تدریس شامل مدرس، دانش آموز و محیط آموزشی است. ولی این […]