جستجو

Blog

نیروی انسانی متخصص و ماهر

نیروی انسانی متخصص و ماهر

به گفته صاحب نظران، متخصص کسی است که در یکی از سطوح عالیه کاردانی، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری(عمومی و تخصصی) از یکی از دانشگاه ها  و موسسات آموزش عالی فارغ التحصیل گشته است و می توان گفت نیروی انسانی متخصص به دانش آموختگان موسسات آموزش عالی اطلاق می گردد که صاحب صلاحیت در زمینه […]