جستجو

Blog

پادکست ایمپلنت سازمانی

پادکست ایمپلنت سازمانی

ایمپلنت سازمانی دندانپزشکی بی شک علمی وسیع و دقیق است و هم سنگ با سایر علوم پزشکی، امروزه پیشرفت وسیعی حاصل کرده است . هر دندان برای خود جایگاه ویژه ای دارد و عملکرد و خروجی خاصی برای آن در نظر گرفته میشود و به همین هیچ تخصصی در زمینه دندانپزشکی ، جهت هرکدام شبیه عضو […]

پادکست نقطه صفر پیشرفت

پادکست نقطه صفر پیشرفت

نقطه صفر پیشرفت حاصل صفر ، تنیجه جمع هر عدد با صفر در فرایند سازمان است ، اگر رویکرد توسعه در سازمان نباشد. دقیقا بر خلاف روند ریاضی. 2 + 0 = 2 شما و هر مخاطب دیگری این را میداند که در ریاضی  حاصل جمع عدد دو و صفر می شود عدد دو . […]