جستجو

Blog

زبان بدن ( بخش چهارم: تاثیر چهره مدرس /استاد در تدریس)

زبان بدن ( بخش چهارم: تاثیر چهره مدرس /استاد در تدریس)

در ادامه موضوعات ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن در تدریس، قصد داریم در این نوشته، به اهیمت و تاثیر چهره مدرس حین تدریس بپردازیم. حرکات صورت و چهره مدرس حالات نوآورانه ای را با بهره گیری از اندامی مثل چشم، دهان، ابرو ، پیشانی و چانه ایجاد می کند که تاثیر چشم را […]