جستجو

Blog

زبان بدن ( بخش دوم: تکنیک فانوس دریایی در تدریس- چشم و حرکات آن )

زبان بدن ( بخش دوم: تکنیک فانوس دریایی در تدریس- چشم و حرکات آن )

در ادامه موارد قبلی ارائه شده در خصوص اهمیت زبان بدن در تدریس(اهمیت حرکات دست در تدریس)، قصد داریم در این متن به اهیمت استفاده از چشم و حرکات آن در تدریس بپردازیم. همانطور که می دانیم چشم یکی از مهمترین قسمت های بدن در برقراری ارتباط دوسویه می باشد و در خیلی از مذاکرات […]