جستجو

Blog

آموزش الكترونيكی

آموزش الكترونيكی

آموزش الكترونيكی / یادگیری الکترونیکی (e-learning) آموزش هاي الكترونيكي فصل مشترك فناوري اطلاعات و آموزش بوده وبه مجموعه‌ وسيعي از نرم‌افزارهاي کاربردي و شيوه‌هاي آموزش مبتني بر فناوري اطلاعات (اعم از رايانه، ديسک فشرده، شبکه، اينترنت و اينترانت و دانشگاه مجازي) گفته مي‌شود که امکان آموزش و يادگيري را براي هر فرد در هر زمينه‌، […]