جستجو

post

پادکست نقطه صفر پیشرفت

پادکست نقطه صفر پیشرفت

نقطه صفر پیشرفت

حاصل صفر ، تنیجه جمع هر عدد با صفر در فرایند سازمان است ،
اگر رویکرد توسعه در سازمان نباشد. دقیقا بر خلاف روند ریاضی.
2 + 0 = 2

شما و هر مخاطب دیگری این را میداند که در ریاضی  حاصل جمع عدد دو و صفر می شود عدد دو .
این امر بدیهی است . حاصل جمع هر عددی با صفر میشود همان عدد.

به عبارت دیگر در این جمع هر عدد با ارزش خودش وارد فرایند جمع می شود و وقتی با صفر جمع میشود ،

به هر حال دارایی خودش را به صورت ذاتی دارد و حداقل حاصل جمع ، ارزش ذاتی خود عدد می باشد.
دقیقا مثل نتیجه ای که در این حاصل جمع اتفاق افتاد و نتیجه حاصل جمع ما شد ، عدد دو.

حالا به این جمع جدید و حاصل آن فکر کنیم.

2 + 0 = 0

به نظر نگارنده این حاصل جمعی است که مکرر در سازمان اتفاق می افتد
ولی نیازمند مقدمه ای است که در ادامه توضیح خواهم داد.

چرا در برخی پستها در یک سازمان و حتی بیشتر آنها توسعه و پیشرفتی حاصل نمیشود.

شما می توانید به صورت آنلاین پادکست فوق العاده زیر را بشنوید:

بدون نظر

نظر خود را وارد کنید.

ایمیل شما نمایش داده نمیشود.